Hvordan forholder Lekmer sig ift. COVID-19 (Corona) krisen?