Carena

Stoy

JOX

Nedan finner ni manualer och instruktioner från ett urval av våra artiklar ifrån märket JOX.

Wood Little

Nedan finner ni manualer och instruktioner från ett urval av våra artiklar ifrån märket Wood Little.

Enkla tips hur man kan förlänga vagnens livslängd, komfort och design!

• Ha för vana att smörja vagnen emellanåt, 2-3 gånger om året är optimalt.

• Ta av hjul och smörj hjulaxlar med vanligt universalfett. Smörj övriga rörliga detaljer med oljespray typ WD-40 eller 5-56.

Detta förhindrar att grus och smuts tränger in och skadar mekaniska delar, dessutom håller sig vagnen mer lättmanövrerad.

• Undvik onödig smuts och väta.

• Blir din vagn blöt rekommenderas det att låta vagnen torka i en torr miljö för att undvika mögelangrepp.

• Undvik att förvara vagnen i fuktiga utrymmen, det kan skada både klädsel och chassi.

• Undvik att lämna vagnen i direkt solljus när ni inte använder den.

• Att exponera vagnen ovanligt mycket i solljus kan göra att tyget bleknar. En vagn är ingen lekplats – Glöm aldrig ditt barns säkerhet!

• Lämna inte ditt barn i vagnen utan uppsikt, du kan aldrig garantera att vagnen inte rullar iväg eller att barnet lyckas klättra ur.

• Låt aldrig ditt barn leka i vagnen, det är ingen leksak och ditt barn bör alltid vara fastspänd när vagnen används.

• Läs manualen, där finns viktig information för just den vagn du köpt.

• Glöm inte att vagnen är en komplex konstruktion som kräver omvårdnad och aktsamhet om det är så att du vill ha en bra fungerande vagn under många år framöver.

Lycka till!

Om du skulle få något problem med din vagn kontaktar du oss här.

Oliver & Kids

Nedan finner ni manualer och instruktioner från ett urval av våra artiklar ifrån märket Oliver & Kids.

Best Time Toys

Nedan finner ni manualer och instruktioner från ett urval av våra artiklar ifrån märket Best Time Toys.