Rice LED Mini Ball String Lights bristande säkerhet!

Brist på säkerhet:

Vi betonar säkerheten i våra produkter och vi beklagar att informerar dig om:

Att ett test nyligen gjorts och vi har funnit en koncentration av ämnet SCCP i ledningen av vår LED Mini Ball String Light White. Gäller artikelnummer: 262244 & 262243.

Rapporten har upprättats av det svenska forskningsinstitutet ALS Scandinavia AB och slår fast att sladden har ett SCCP-innehåll på 0,48% -0,49% jämfört med gränsvärdet på 0,15%. Innehållet i sladden orsakar ingen direkt skada. 

mceclip0.png

Vi ber dig omedelbart att kassera produkten på ett miljövänligt sätt och maila oss genom att klicka här.

Markera rubriken med; Återkallelse av Rice LED Mini Ball String Lights White.

När vi har mottagit och registrerat ditt mail, kommer vi givetvis att återbetala dig för varan.

Vi tackar för ert samarbete och ber om ursäkt för eventuella olägenheter.

Stokke® Steps™ Bouncer and Stokke® Steps™ Newborn bristande säkerhet!

Bristande säkerhet: 

Kunder som har en Stokke Steps Chair tillsammans med Stokke Steps Bouncer eller Newborn Set kan under vissa omständigheter erfara att bouncern eller newborn setet inte fäster ordentligt även om låstindikatorn visar grönt. Om det händer finns risk att produkten släpper från stolen, tex om ett syskon eller förälder lutar sig mot den, och det kan utgöra en fara för barnet.

Återkallelsen gäller enbart Stokke Steps Bouncer och Stokke Steps Newborn Set producerade mellan februari 2014 och 21 december 2018.

För att få reda på om er produkt är påverkad av återkallelsen eller inte, ber vi er att kolla upp det här.

Om ert serienummer är ett av de påverkade fortsätter ni med registreringen för att få information om hur ni får er produkt reparerad.

Serienumret finner du under din bouncer, se bild.

mceclip0.png

Vi beklagar det extra besvär detta medför och vill påminna om att produkten är godkänd enligt alla berörda säkerhetsstandarder.

Säkerheten och barnets välmående är vårt främsta fokus vid användandet av våra produkter. För att säkerställa att den höga standarden uppehålls fortsätter vi att vara noggranna med uppgraderingar och förbättringar av våra produkter.

Vi tackar dig för ditt samarbete och ber om ursäkt för alla olägenheter.

Done by Deer Tallrikar, bristande säkerhet!

Återkallelse av Done by Deer  

 Bristande säkerhet; för höga halter av Melanmin

 Artikelnummer; 176481 Anti-slip Plate Contour Powder & 176497 Yummy Plate Happy Dots Blue.

mceclip0.pngmceclip1.png

 

Återkallelsen gäller enbart de tallrikar från batch nr: 108950918 samt 104520417.

Detta nummer finner du på baksidan av tallriken.

mceclip2.png              mceclip3.png

Vi ber dig omedelbart att KASSERA produkten på ett miljövänligt sätt och fylla i formuläret här.

Märk rubriken med; Återkallelse av Done by Deer tallrik

När vi har mottagit och registrerat ditt mail, kommer vi givetvis att återbetala dig för produkten/produkterna.

 

Vi tackar dig för ditt samarbete och ber om ursäkt för alla olägenheter.

Viktigt varningsmeddelande på grund av fallrisk

Tornö Skötbord, svart

Artikelnummer: L-8001554-0000

Vi har upptäckt att det finns brister i kvalitén på produkter sålda mellan augusti 2016 och augusti 2018. Bristen som har uppdagats är att i vissa fall så har tyget i sömmarna på själva ligg-delen har börjat gå isär för att sedan släppa i kanten efter långvarig användning.

Om du är osäker på om din produkt kan vara påverkat av detta kvalitetsproblem så kan du kolla serienumret som sitter på en silvrig etikett på ett av benen. Serienumret ska se ut som nedan där det rödmarkerade är tillverkningsåret.

SERIE NR: 1553410XXXXXX2017XXXXXX

Är produkten tillverkad innan 2018 (2017 eller tidigare) så behöver skötbordet kontrolleras.

 

Då detta tyg är en del av den bärande konstruktionen är det viktigt att du kontrollerar sömmarna på ditt skötbord noggrant. Om du ser tecken på att tyget börjar gå isär så vill vi gärna skicka dig ett nytt då det finns en risk att barnet glider av skötbordet och skadar sig ifall det går så långt att kanten släpper. Tyget som skickas ut kan lätt monteras på produkten på samma sätt som det tidigare tyget.

Vi ber dig då att kassera det gamla tyget och att vänligen skicka ett mejl till vår kundservice med följande information:

Ämnesrad: Tornö skötbord återkallelse

Namn
Adress
Telefonnummer

Klicka här för att skicka mejl till oss.

Så skickar vi ett nytt tyg utan kostnad. Om du har vidare frågor så kontakta återförsäljarens kundtjänst.

Lekmer: 010-7502414

Vi tackar dig för ditt samarbete och ber om ursäkt för alla olägenheter.